Mikroorganismy osídlující koňské tělo

  zpět

 

Corynebacterium pseudotuberculosis

Je to patogen koní, ovcí a dalších zvířat. Osídluje sliznice. Způsobuje zánět mízních uzlin a hnisavé pneumonie. Jedná se o grampozitivní nesporulující aerobní a fakultativně anaerobní tyčinku. Tvar má kyjovitý, v mikroskopu ji vidíme uspořádanou převážně ve dvojicích do tvaru L, V či palisády.

 

 

Rhodococcus equi

Jedná se o grampozitivní kok, který obývá zevní prostředí (voda, půda) a může se vyskytovat i jako komenzál trávicího traktu u koní. U zvířat způsobuje infekce dýchacího traktu (hnisavé pneumonie koní, bronchopneumonie), záněty mízních uzlin. Mezi jeho faktory virulence patří pouzdro, equi-faktor (cholesteroloxidáza) – narušuje membrány buněk, čímž je poškozuje. Dále má také schopnost přežívat v makrofázích (jedná se o intracelulárního parazita).

 

 

Bulkholderia mallei

Původně Pseudomonas, je nejnebezpečnější druh z bulkholderií. Jsou to gramnegativní drobné zahnuté tyčky. Způsobuje vozhřivku (malleus), pro kterou jsou charakteristické pneumonie, velké množství nosního sekretu, změny na kůži a další. Jde o septické onemocnění s akutním nebo chronickým průběhem. Dnes se tato nemoc vyskytuje v Asii, Africe a Středním východě. Zdrojem nákazy jsou koně, muli, osli a zebry. K nakažení dochází kontaktem, kontaminovaným materiálem. Nemoc je přenosná na člověka (poraněnou kůží). Léčí se silnějšími antibiotiky (lidé). zvířata neléčíme.

 

 

Actinobacillus equuli

Jde o podmíněně patogenního gramnegativního mikroba. Způsobuje ochromu hříbat a potraty.

 

 

Taylorella equigenitalis

Tato gramnegativní kokobakterie až tyčka má sklon k polymorfismu. V mikroskopu je v zorném poli uspořádaná převážně jednotlivě. Způsobuje nakažlivou metritidu klisen. Může způsobit až neplodnost klisen. K prevenci patří vyšetření klisen zařazených do chovu a preventivní vyšetření všech hřebců před připouštěcí sezónou.

 

Více o nakažlivé metritidě klisen - viz. Pohlavní nákazy koní

 

 

Clostridium tetani

Jde o anaerobní bakterii (což znamená, že je velmi citlivá na kyslík, kyslík ji ničí). Tvoří kulaté spory, pomocí nichž přežívá nevhodné podmínky. Vyskytuje se všude, v trávicím traktu koní a člověka. Způsobuje nemoc zvanou tetanus, na kterou jsou vnímaví lichokopytníci, člověk, laboratorní zvířata. Patří mezi hlavní smrtelně probíhající infekce.

 

Více o tetanu - viz. Rány

 

 

Mykoplazmata

Jsou to nejmenší mikroorganismy schopné samostatného života mimo buňku. Množí se příčným dělením. Mají zcela samostatný metabolismus, ale omezenou biosyntézu, protože mají velmi malý genom. Způsobují respirační onemocnění koní (Mykoplazma equirhinis) a infekce urogenitálního traktu (Mykoplazma equigenitalium).

 

 

 
   

zpět

nahoru