Rány

  zpět

 

Rozdělení ran

tržné, bodné, sečné, kopné, pohmožděné a řezné rány

- mohou být povrchové, ale i hluboké

 

povrchové odřeniny

- stačí omýt a ošetřit dezinfekčním přípravkem (nestříkáme přímo do hlubokých ran, neboť takto zničíme nejen bakterie,ale i tkáňové buňky, které dále slouží jako živná půda dalším bakteriím)

- je-li poranění hlubší a větší –> nutno zavolat veterináře

- pokud rána silně krvácí → nejlepší ji omotat a stáhnout vlhkým obvazem, než přijede veterinář         

- přestože kůň je pravidelně očkován proti tetanu, může být v určitých případech nutné zvláštní přeočkování

nahoru

Tetanus (strnutí šíje)

= závažné onemocnění

- nákaza bacilem tetanu – Clostridium tetani (živnou půdou jsou pro něj hluboké bodné rány)

- onemocnění je vyvoláno specifickým neurotoxinem, kt. je tvořen touto bakterií

- nakazit se jím můžou všichni savci, ale pravděpodobně nejcitlivější z nich je kůň, dále ovce i člověk

- patří mezi hlavní smrtelně probíhající infekce    

 

Clostridium tetani

- jde o středně dlouhou, štíhlou tyčku, kt. tvoří kulaté terminální spory

- vyskytuje se přirozeně v půdě, ale i také v trávicím traktu

- patří mezi anaerobní bakterie (množí se bez přítomnosti kyslíku)

 

příčiny

- hluboké rány

 

projevy    

- nástup příznaků je postupný

- při poranění dochází k infekci – v místě poranění se mikrob uzamkne → množí se → produkuje tetanový toxin (neurotoxin = způsobuje křečovité stahy svalů) → toxin se dostává k neurosval. zakončením → ztuhlost

- kůň natahuje krk dopředu, trubicovitě rozšířenými nozdrami, strnulým chodem, křečovitě zdviženým ocasem

- v těžkém případě: křečovitě semknuté pysky a nemůže otevřít hubu

- v konečném stadiu dochází až k zástavě dechu (postiženy dýchací svaly), křeče srdečního svalů způsobí zástavu srdce

- přestože je postižena nervová soustava, kůň plně vnímá

 

léčba     

- nutno koně udržovat pod sedativy, v tichém a temném boxe (protože na každý podnět reaguje hypersenzitivně, což způsobuje křeče)

- kůň dostává pomocí infuzí a nosojícnové sondy výživu (není schopen přijímat potravu)

- podává se protitetanové sérum (to znamená, že toto sérum obsahuje protilátky proti bakterii a tyto protilátky byly vytvořeny mimo organismus koně) a antibiotika

= problematická léčba

- průměrná úmrtnost po nakažení tetanem: okolo 80%

- pokud kůň tuto nákazu přežije, neznamená to, že se nemůže nakazit opět (kůň není proti další nákaze imunní)

 

prevence

- lze předcházet pravidelným protitetanovým očkováním (vakcinace)

- v případě těžkého poranění je nutno okamžité přeočkování

 

vakcinace

- u hříbat, u koní poprvé vakcinovaných a koní, u kt. si nejsme jisti, zda byly očkováni v minulosti následuje za 3-4 týdny po 1. vakcinaci revakcinace a další revakcinace po půl roce

- poté se pravidelně vakcinuje po roce podle druhu vakcíny

- u koní dříve vakcinovaných pravidelně očkujeme 1x ročně

 

 

 
   

zpět

nahoru