První pomoc při úrazech

  zpět

 

1.       postarat se o klid pacienta

2.       dodržovat nejvyšší možnou čistotu rukou, předmětů a látek dotýkajících se rány

3.       znečištěné rány vyčistit vydatnými výplachy převařenou vodou, odvarem z heřmánku nebo slabými desinfekčními roztoky

4.       čisté rány a rány pronikající neinfikovat zbytečným dotýkáním nebo dokonce prohmatáváním rány

- nedráždit je žádnými silnými desinfekčními nebo dokonce leptavými prostředky

5.       nebezpečné krvácení zastavit tlakovým obvazem: tam, kde není možno ho přiložit, provést tlakovou tamponáž krvácející rány dostatečně velkou čistou rouškou přidržovat v ráně rukou

6.       cizí předměty zející v ráně opatrně odstranit, pamatovat se však, kde a jakým směrem tyto předměty do rány vnikly, jak hluboko zely v těle a samotný předmět uchovat do příchodu veterináře

7.       čisté a očištěné rány ošetřit do příchodu veterináře práškovými zásypy sulfamidů nebo jejich mastí, případně penicilinovou mastí

8.       zamezit další znečištění, a tím i infekci rány řádně přiloženým obvazem tam, kde není možno přiložit obvaz, přilepit na ránu čistou chránicí roušku

9.       omezit zánět, popřípadě výron, studenými obklady z octanu hlinitého nebo studené vody

- u pohmožděnin tj. zranění bez porušení kůže, použít trvale proudící studené vody (řeka, potok, hadice s proudící vodou)

10.   silných desinfekčních prostředků používat jen na rány zhmožděné, značně znečištěné a na zranění měkkých částí těla, jež nejsou schopné šití (nášlapy, zášlapy, rány od strouhání, povrchové rány a oděrky)

11.   ihned povolat veterináře k odbornému vyšetření a ošetření zranění

12.   řídit se přesně pokyny odborníka

 

 

 
   
  zpět