Pohmožděniny

  zpět

 

- všechna zranění povrchových a povrchově ležících tělesných orgánů, způsobená tlakem, nárazem, kopnutím a třením

 

příznaky

* bolestivost

* otok způsobený porušením krevních cév

* zvýšená teplota poraněného místa

nahoru

Krevní výrony

- vznikají nárazem nebo kopnutím na měkkých částech těla tím, že se přeruší souvislost podkožních tkání i cév (kůže však nebývá porušena)

- na stehnech, hýždích, krku a předprsí

 

příznaky

- bolestivá vypoulená ohraničená místa

- při pohmatu cítíme vlnivé pohyby tekutiny

 

léčba

- studené obklady

- velké výrony musí být ošetřeny veterinářem

nahoru

Otlaky tažným a sedlovým postrojem

příčina

- špatně nasazené nebo vadné postroje

 

příznaky

- zduření, bolestivost a zvýšená teplota postiženého místa

 

léčba

- omytí, očištění zhmožděného místa a jeho okolí vodou a mýdlem, studené obklady a často vyměňujeme je

- nutno prohlédnout postroje, závady odstranit

 

nahoru

Spařeniny

- nečisté a nesprávné přizpůsobené části postrojů (zejména plsti, podušky a popruhy), které bývají opotřebené a ztvrdlé, vyvolávají je svým tlakem a třením

- místa zbavená chlupů, povrchová pokožka sedřena, poraněné místo je zanícené, bolestivé, mokvá, ...

 

léčba

- chorá místa zbavíme nečistoty důkladným omytím vlahou vodou a mýdlem → místo pak vysušíme a zaprášíme je buď avirilovým zásypem nebo jinými vysoušecími zásypy

nahoru

Záněty šlach

- vzniklé nadměrným zatížením nebo napínáním šlach při skoku, pádu, náhlém obratu, nadměrném tahu

 

příznaky

- bolestivost šlachy, kulhání, otok a zvýšená teplota chorého místa

 

léčba

- klid pacienta, studené obklady (octanové), irigace studenou vodou (popř. stavení koně do proudící studené vody)

 

nahoru

Zvrtnutí, podvrtnutí kloubů

= porušení nebo pohmoždění vazivových částí kloubního pouzdra

 

příznaky

- kulhání podle stupně pohmožděniny, bolestivost, otok a zvýšená teplota kloubu

 

léčba

- klid pacienta, studené obklady octanu hlinitého, popř. trvalá frotáž proudící studenou vodou

 

 

 
   

zpět

nahoru