Nemoci a vady kopyt

  zpět

 

Hniloba střelky (rohového střelu)
= 1 z nejběžnějších onemocnění kopyta

- postihuje především střelku (klínovitý útvar na chodidlové ploše kopyta) a její střední a příp. i postranní rýhy

- onemocnění poznáme tak, že tyto struktury změknou (při vybírání kopyt na kopytním háčku ulpí černá, mazlavá a charakteristicky páchnoucí hmota)

 

vznik tohoto onemocnění

- předpokládá se, že onemocnění způsobují bakterie

- koně, u kt. hniloba postihla pouze povrchové, necitlivé vrstvy střelky, obvykle nekulhají → u nich je nutná léčba, aby se hniloba nerozšířila do hlubších vrstev (to koně bolí a začnou kulhat)

 

výskyt hniloby (příčiny vzniku)

* toto onemocnění se dává do souvislosti se špatnou péčí o kopyta

* u koně, kt. stojí delší dobu ve výběhu či ve stáji, kde je na podlaze mokrý hnůj

* často stačí, když se koním nevybírají pravidelně kopyta !!!

* u koně, kt. nikdy v hnoji nestál

* v někt. případech mají postižení koně vrozenou (nebo získanou) příliš hlubokou střední střelkovou rýhu, kde se udržuje vlhkost a nečistoty

* podkovy s vložkou – vložka překrývá střelku. Vložka je dobrá k tomu, aby chránila kopyta před otlačením v kamenitém terénu či tlumila nárazy kopyt o tvrdý povrch silnic. Znemožňuje vyčistit kopyto → mezi vložku a kopyto se dostane sláma, vlhkost, prach,kt. tam zůstanou po delší dobu (6-8 týdnů), než se kůň překove. Dlouhodobé působení vlhkosti a špíny vytvoří vhodné prostředí pro bakterie (Clostridium sporogenes, Escherichia coli), kt. způsobí vznik hniloby.

 

jak se vyhnout hnilobě střelky

* udržovat kopyta v čistotě a suchu

* udržet podestýlku a povrch výběhu co nejsušší

* pravidelný pohyb

 

když zjistím 1. příznaky hniloby, co udělat (léčba)

1.     vyčistit kopyto – odstraň co nejvíce měkké a černé hmoty z postižených míst

2.     vysušit kopyto – komerční přípravky, kt. slouží k vysušení kopyta a desinfekci (Kubatol Pix, Lotagen konc. Aereomycina spray). Velice dobré jsou i jiné látky – dřevitý dehet, modrá skalice, jodová tinktura, roztok formalinu, 10% roztok jodu v eteru. Tyto látky slouží k potírání střelky. POZOR !!! Když budeš některý z těchto přípravků používat příliš často nebo dlouho, může naopak střelku poškodit.

3.     když hniloba za několik dní neustoupí → zavolat veterináře

 

související odkazy

- viz. Rakovina kopyt

nahoru

Měkká kopytní rohovina

- když je rohovina měkká a drolí se, musíme zamezit tomu, aby se vlhkost vpíjela do kopyt

 

léčba

- pravidelné nanášení tuku na suchá kopyta

 

prevence

- čistá a suchá podestýlka

nahoru

Nášlap

- vzniká našlápnutím koně na ostrý předmět (např. hřebík), který pronikne rohovinou až do kopytní škáry

- poraněna může být kopytní škára, vazivový střel, šlacha hlubokého ohybače prstu, kopytní a střelková kost, kopytní kloub

- častěji na zadních končetinách

- při poranění na zadní části střelky může vzniknout chronické kulhání

 

léčba  

- předmět odstranit - když rána krvácí → musíme zabránit, aby se do rány nedostala nečistota

- přivolat podkováře - seřízne rohovinu okolo poranění a ránu desinfikuje

- případně může být nutné koně přeočkovat protitetanovou injekcí

nahoru

Rakovina kopyt

- podobá se hnilobě kopyta

- jde o mnohem závažnější onemocnění než hniloba !!!

- postihuje oblast střelky obdobně jako hniloba

- projevuje se nepříjemným zápachem (často mnohem silnějším než u hniloby)

 

rozdíl mezi hnilobou a rakovinou

- u rakoviny nedochází k rozpadu střelky a jejího okolí, ale naopak k jejímu nadměrnému bujení (proliferaci)

- ze střelky a jejich postranních rýh začne vyrůstat bělavá hmota a střelka za chvilku vypadá jako květák (bradavkovité výrůstky)

- tato hmota je měkká, po poranění krvácí, je velmi citlivá → při pohybu kůň kulhá

- pokud se ihned neléčí, může postihnout celé kopyto a deformovat ho

 

výskyt rakoviny

* častěji u tažných koní

* byla prokázána i u teplokrevných koní

 

příčiny rakoviny kopyta

* nejsou zcela známy

* podobně jako u hniloby zde hrají špatné hygienické podmínky

 

léčba

- jiná než u hniloby

- musí ji stanovit a provádět veterinář !!!

- nutné odstranit abnormální tkáň → po odstranění se na místa dávají silná antibiotika (ATB) a jodové preparáty či Lotagen → poté se na kopyto dává tlakový obvaz (stálý tlak na střelku brání jejímu nadměrnému bujení)

- často pomůže injekční podávání antibiotik

nahoru

Rozštěp

= puklina v rohové stěně, která probíhá ve směru rohových rourek

- táhne se od korunky kopyta až k nosnému okraji

 

druhy:     

* povrchový - není nebezpečný

* hluboký (pronikající) - porušena rohovina až na kopytní škáru

 

příčiny

- špatná jakost rohoviny (lámavá) ← nedostatek minerálních látek

- také velmi suché prostředí činí rohovinu náchylnou ke vzniku rozštěpů

 

projevy

- kulhání, zánět škáry

 

léčba  

- musí se odumřelá rohovina seříznout až k živé části

- někdy je nutné spojit kopytní stěny kovovým plíškem

nahoru

Tvrdá kopytní rohovina

- když je tvrdá, odlamuje se      

 

prevence

- pravidelné potírání kopyt olejem

nahoru

Zánět kopytní škáry

aseptický zánět

- příčina: nadměrná výživa či jednorázové překrmování jadrným krmivem

- projevy: kulhání

- léčba: odborný podkovář, příp. veterinář

 

hnisavý zánět

- příčina: poraněním kopyta a infikování kopytní škáry (chodidlové)

- projevy:

* kulhání

* na korunce se objeví výtok sekretu nebo hnisu, může být i narušen celkový zdravotní stav projevující se horečkou

- léčba: zkušený a odborný podkovář či veterinář

nahoru

Zánět kosti střelkové

- na předních končetinách

- trpí často starší koně (přední končetiny nebyly často namáhány)

- kost střelková se nachází u horní zadní části kosti kopytní a spodní zadní části kosti korunkové, kde funguje jako kladka pro ohýbač prstu

- zánět této kosti způsobuje také zánět okolních šlach - nevyléčitelný

 

projevy koně

- kulhání, které se dočasně zlepší, ale následně opět zhorší 

                                                            

léčba

- přizpůsobené podkování a dostatečný pracovní klid

nahoru

Zášlap

= poranění na kopytě nebo těsně nad kopytem, které vzniká tím, že si kůň ozubem jedné končetiny poraní sousední končetinu

- poraněna může být povrchová kůže nad kopytem, kopytní škára, kopytní kloub

 

léčba

- chirurgické odstranění veškeré zhmožděné tkáně

 

prevence   

- pantoflice, výměna ostrých ozubů za tupé, opatrné vedení koně v zatáčkách a na nerovné půdě a používání bandáží u koní, kteří inklinují k zášlapu

nahoru

Zchvácení kopyt

= zřetelná bolestivost kopyt

- častěji na předních končetinách

- postihuje 1 nebo všechna 4 kopyta součastně

- následkem aseptického zánětu kopytní škáry

- zánětlivé procesy v kopytě jsou pouze projevem celkových metabolických poruch, kt. postihují cévní, svalový, endokrinní a imunitní systém

- tyto změny mají za následek redukci kapilárního krevního řečiště, bolestivost a odumření lamel kopytní škáry

- ve většině případů je postižení tak těžké, že dochází k uvolnění kopytní kosti a její rotaci nebo poklesu

- pokud dojde k poškození závěsu kopytní kosti po celém obvodu stěny, může dojít až k vyzutí kopyta = akutní stadium

  • akutní stadium

- u většiny koní se projevuje do 12-24 hod po dané příčině)

- má různou délku podle rozsahu postižení - všeobecně se pohybuje v rozmezí 1-3 týdny (známy i případy akutního stadia trvajícího až 2 měsíce – takové případy končí utracením zvířete)

- nelze koni pomoci podkováním (citlivost kopyta nedovolí přitlučení podkovy)

- existují různé metody – vyrábí se speciální glock na schvácená kopyta (= plastová bota, kt. se připevní na kopyto napínací přezkou; na tuto botu se v patkové části připevní klín, kt. přenese zatížení končetiny na patky tak, aby poškozená přední část kopyta nebyla zatěžována) – cenově náročné

- u nás se tato metoda nahrazuje sádrovým obvazem

- toto stadium rychle přechází do chronického stadia

  • chronické stadium

- bolestivost kopyt se zmenšuje spolu s ustupujícím akutním stavem

- toto stadium nastává asi po 48 hod

- je způsobeno rotací nebo poklesem kopytní kosti (k těmto změnám dochází vlivem porušení závěsu kopytní kosti a tahu hlubokého ohybovače)

- v dalším období začíná růst charakteristický tvar schváceného kopyta – chodidlo ztrácí svoje klenutí a stává se plochým až obráceně vyklenutým („propadá“ se mezi střední a postranními částmi stěny, tak jak se zesiluje bílá čára); těsně před hrotem střelu je někdy patrná silně prokrvená zhmožděná oblast od pokleslého hrotu kopytní kosti

- vidíme prstence, kt. se tvoří během odrůstání, směrem k patkám se zřetelně rozšiřují (způsobeno špatným krevním prokrvením a pomalejším růstem rohové stěny v přední části kopyta); patky touto vadou nejsou postiženy, růst rohové stěny se zde jeví jako nadměrný

- přední stěna kopyta se prohnutá, vytváří charakteristický val, kopyto se prodlužuje a zužuje

- kvalita rohoviny v přední části kopyta je velmi špatná

- při poklesu kopytní kosti je vidět v přední části kopyta nad korunkou typický žlábek, kt. lze nahmatat prstem

 

stupeň rotace kopytní kosti

  • rotace do 5° - dobrou péčí lze koně vyléčit bez trvalých následků
  • rotace 6-11° - lze koně využívat, ale jejích výkonnost bývá omezena
  • rotace nad 11° - u koní přetrvává kulhání a nedá se s nimi počítat s jejich využitím

 

příčina     

* nadměrná námaha (např. po dlouhé vyjížďce na ztvrdlých cestách nebo při kulhání, kdy kůň více namáhá jednu končetinu) – přetížení předních končetin

* alergie na určité výživné látky (např. krmení žitem či příliš hojná a šťavnatá pastva)

* dlouhý pobyt ve stáji a málo pohybu

* obyčejně po abnormální práci nebo po dietních chybách, zvláště po krmení čerstvým žitem, ječmenem, pšenicí, čerstvým nebo plesnivým jetelem nebo senem, velkými dávkami melasy a nadměrným krmivem bohatým bílkovinami

* požití nadměrného množství chladné vody u předehřátého koně, popřípadě i rychlé zchlazení končetin

 

projevy koně     

* nechce se pohybovat, neboť kopyta jsou velmi bolestivá (citlivá na tlak – zvláště v přední části, výrazně teplejší), natahuje krk a hlavu daleko dopředu, nahrbí se ve hřbetu a podsadí zadní končetiny

* vystavuje hrudní končetiny dopředu a pánevní končetiny má podsunuty pod tělo          

* při zchvácení pánevních končetin má kůň podsunuty hrudní končetiny pod tělo a hlavu skloněnou

 

vyšetření

- nejdříve rentgenologické vyšetření – odhalí stupeň rotace kopytní kosti (na snímcích se vyhodnotí rozdíl úhlů, kt. svírají přední plochy kopytní kosti a rohového pouzdra se zemí)

- pokud není k dispozici rentgen prognózu lze přibližně stanovit podle stavu kopytní stěny

- důležitou informací je délka trvání nemoci

 

léčba  

- okamžitě přivolat veterináře

- kůň se umístí do boxu se silnou vrstvou slámy nebo pilin a potrava se omezí na malé množství dobrého sena a vody

- zabezpečit fyziologické odrůstání nové kopytní stěny – rovnoměrně s korunkovým okrajem a několik milimetrů pod ním se vede uvolňovací řez, kt. proniká glazurou a ochrannou střední vrstvou kopytní stěny až na lístkovou rohovinu tím se blokuje přenos tlaku od chodidlového okraje na korunkovou škáru a uvolní se na korunce vytvářená rohovina od oddělené rohové stěny, aby mohla odrůstat distálním směrem paralelně s kopytní kostí

 

 

 
   

zpět

nahoru