Vady a nemoci končetin

  zpět

 

rozdělení     

vady kostí (tvrdých tkání)

- nápadné zduření nebo tvorba pakostí (zaječí kost, kroužek, pakosti, špánek)

 

vady měkkých tkání

- např. nálevky, pánek, šoška, křížové nálevky

 

Flegmona

= plošně se zvětšující zánět podkožního vaziva a mízních cév

- vzniká poraněním nebo podlomy, většinou na zadních končetinách

 

projevy           

- končetina silně otéká, přičemž otok začíná většinou na vnitřní straně končetiny a postupuje až ke stehnům

- otok je horký a bolestivý → kůň kulhá, má horečku a nepřijímá potravu

 

léčba

- provádí veterinář - podává mimo jiné antibiotika ve formě injekcí

nahoru

Kroužek

- vzniká při dlouhotrvajícím chronickém zánětu kloubu korunkového a jeho okolí

- někdy se jeví jako pakost nad korunkou kopyta, většinou se tato vada těžko zjišťuje

- vzniká mechanickým pohmožděním zvenčí nebo nadměrnou námahou

 

projevy koně

- kulhání

 

léčba

- v některých případech dostatek klidu

nahoru

Křížové nálevky

- na vnitřní i vnější straně (křížové) hleznového kloubu při jeho chronickém zánětu

- vznikají u koní, kteří vykonávají těžkou práci

- nálevky již nikdy zcela nezmizí

 

projevy    

- nejsou bolestivé, nehřejí a kůň nekulhá

- velké nálevky překážejí při ohýbání hlezna

nahoru

Natažení šlachy

- obvykle povrchového ohybače na zadní straně metakarpu

 

příčina

- rychlý cval, někdy i bandáž přiložená na končetinu příliš těsně

 

léčba

- po úrazu ihned na šlachu chladivý obklad

- dojde-li k poranění v terénu zajistit přepravu koně do stáje

- poskytnou koni ve stáji klid

- po ústupu otoku (za 10-14 dní) koně 2x denně provádět po dobu 10-15 min

- při těžkém postižení šlachy to může trvat i 6-12 měsíců než bude kůň opět schopen práce pod sedlem

- v akutním stadiu musí být podávány protizánětlivé léky, hojení může urychlit také léčba laserem či ultrazvukem

nahoru

Pakosti (návní kosti)

- na předních i zadních holeních (zejména u mladých koní)

 

příčina

- vznikají zánětem okostice, zaviněným úderem nebo námahou

- když se pakost utvoří v místě, kde jsou úpony šlach, může vzniknout zánět šlach

- když se pakost nevyskytuje v blízkosti úponu šlach, představuje pouze kosmetickou vadu na kráse

 

projevy

- kulhání

nahoru

Pánek

- vzniká úrazem (když kůň cválá nebo skáče)

- může si natrhnout šlachy ohýbače (na zadní straně holeně) a vznikne zánět

= trvalé zduření šlach po zánětu

- zejména na předních končetinách

 

projevy    

- kůň silně kulhá a postižené místo je silně oteklé

- při nahmatání jeví kůň známky bolesti

 

léčba  

- nutný tříměsíční pracovní klid

- přikládání studených, později zapařovacích obkladů

nahoru

Poranění karpu

- otevřené poranění na přední straně karpálního kloubu

 

příčina

- klopýtnutí a pád koně na nerovném terénu

 

léčba

- vyčistit a vypláchnout ránu

- došlo-li ke ztrátě části kůže hojení bude probíhat pomalu a může se vytvořit jizva

 

prevence

- po tvrdém nerovném terénu jezdit opatrně

- používat chrániče

nahoru

Šoška

= váčkovitá zduřenina na patním výčnělku u hlezna koně

- vzniká opakovaným pohmožděním např. když kůň vstává na tvrdé, málo vystlané podlaze boxu nebo u kočárových koní nárazy hlezna na rozporky kočáru

 

projevy

- nezpůsobuje kulhání, ale je trvalou vadou na kráse

 

léčba

- 2x denně ostříkat studenou vodou

nahoru

Špánek

= zduření tvrdých kostních tkání na vnitřní straně hlezna po zánětu části hleznového kloubu         

- vzniká nadměrnou námahou špatně stavěného hlezna

- může být viditelný nebo neviditelný      

- veterinář může zjistit, jestli kůň trpí špánkem pomocí špánkové zkoušky

 

léčba     

- kovář může speciálním podkováním odlehčit hleznový kloub (aby nebyl bolestivý)

- přestože zduření kostní tkáně může být malé, velmi těžko se hojí a problémy se často pravidelně vracejí

nahoru

Zaječí kost

= zduření různého původu na zadní ploše hleznového kloubu pod patním hrbolem

- jednou vzniklé zduřeniny však již nezmizí                  

 

příčina

- záněty kostního podkladu

 

projevy

- na počátku zánět bolestivý → kůň kulhá

léčba     

- koni dopřát dostatek klidu a končetinu pravidelně 3x denně stříkat vodou → kulhání se může po dvou až třech týdnech zmizet

nahoru

Zášlap korunky

- poranění v oblasti korunky, kt. si kůň způsobí nejčastěji sám

 

příčina

- kůň si přišlápne korunku kopytem protilehlé končetiny

- kůň je poraněn jiným koněm

 

léčba

- malá poranění vyčistíme a vypláchneme

- větší rány nutno sešít, jsou-li čerstvé

- po dobu hojení se kůň nemá zatěžovat

- infekce zpomaluje hojení ran, proto se snažíme jí zabránit

             

prevence

- používat chrániče

nahoru

Zlomenina kosti (fraktura)

- výrazná bolestivost

- kůň není schopen zatěžovat postiženou končetinu

 

léčba

- s použitím moderních léčebných postupů lze napravit zlomeniny hlezna, karpu a níže uložených kostí

 

 

 
   

zpět

nahoru