Nemoci dýchacího traktu

  zpět

 

Alergie

= přecitlivělost na určité látky (např. na látky, které obsahuje seno)

 

projevy

- bílý výtok z nozder a záchvaty suchého dráždivého kašle                      

 

léčba     

- podávání různých přípravků, které rozmělňují hleny a tím pomáhají koni tyto hleny vykašlávat

- seno před podáváním namáčíme a koně podesteleme hoblinami nebo hrubými pilinami  

- dobrá ventilace je nezbytná + neustálý pobyt venku na čerstvém vzduchu

nahoru

Dušnost (dýchavičnost)

= chronické onemocnění dýchacích orgánů - ztěžuje dýchání

 

projevy             

- hluboký suchý kašel, ztížené nadechování a vydechování

- nozdry koně jsou při nádechu trubicovitě rozšířeny a při výdechu se objevuje za žebry dýchavičná stružka

- postupem času se zhoršuje ztrátou elasticky plicních sklípků

- vzniká nedoléčeným vleklým zánětem dýchacích cest po virové infekci

 

léčba     

- nevyléčitelné, ale vhodné ustájení s neustálým přílivem čerstvého vzduchu, vhodně upravená krmná dávka a dobrá péče pomáhají udržet koně v dobré kondici pro lehkou práci

nahoru

Hříběcí (chříběcí)

= vysoce nakažlivé horečnaté onemocnění způsobené bakterií (streptokoky – Streptococcus equi)

- Streptococcus equi je izolován z lymfatických uzlin a nosu

- nejčastěji u mladších koní     

- nemoc se vyznačuje zápalem mukózy hrdla s rozsáhlým edémem (otokem) a často porušením lymfatických uzlin, kt. produkují silný hnis                                                        

 

inkubační doba

- trvá 3-8 dní

 

přenos

- koně každého věku jsou vnímaví, ačkoliv hříběcí je nejvíce běžné u koní mladších 5 let

- hříbata mladší 4 měsíců jsou obvykle chráněny mateřským mlezivem (odvozená pasivní odolnost)

  • přímý kontakt mezi koňmi
  • kontakt s kontaminovanou stájí (rukama, prostřednictvím šatů, postroji, vybavením, napáječky, zdi, vědra, dveře, ...)
  • skrz mouchy

 

klinické příznaky

- hříběcí se vyvine u vnímavých jedinců během 3-14 dní po expozici

- deprese, nechutenství, horečka (39°C–39.5°C)

- výtok z nozder – nejdříve mukoidní, pak hnisavý

- kašel, bolestivý otok mezi čelistmi, otok podčelistních lymfat. uzlin

- s postupujícím onemocněním se vyvinou abscesy pod čelistích lymfat. uzlin

- lymfat. uzlina je tvrdá, velmi bolestivá, může ucpat dýchací cesty

- u některých jedinců jsou příznaky této nemoci mírné nebo se vyskytne malý lymfatický absces

 

komplikace

- hříběcí může být fatální v 1% případů

- komplikace jsou častější – až u 10% koní se mohou vyvinou abscesy v dalších tělesných orgánech

 

diagnóza

- potvrzena nosním hnisem či uzlin. abscesů izolací streptokoka

 

léčba     

- zduřené uzliny musíme masírovat a potírat mastí, která urychluje hnisavý proces

- jakmile uzliny prasknou a hnis vyteče, musíme dávat krmivo a vodu v takové výšce, aby kůň nemusel příliš sklánět hlavu

- aplikace antibiotik (penicilin G) – streptokok velmi citlivý

- při komplikovaném onemocnění mohou být napadeny střeva a plíce, kde se mohou utvořit nádory → kůň může uhynout

 

imunita po proběhlém onemocnění

- přibližně 75% koní, kt. prodělali tuto nemoc, získá trvalou imunitu proti dalšímu hříběcí

- u některých jedinců může však infekce přetrvávat po dobu měsíců až let tito jedinci jsou nebezpečným zdrojem infekce pro okolí

 

vakcinace

- jediná mrtvá vakcína je aktuálně dostupná v Kanadě – název StrepguardTM od Intervet

- nedávno byla představena živá intranazální vakcína – oslabený Str. equi (PinnacleTM I.N. od Fort Dodge) pro prevenci před hříběcím

 

kontrola nad hříběcím (prevence)

- nutno izolovat zvířata, u kt. je podezření na tuto nemoc

- desinfikovat denně vědra, krmné nádoby

- za optimálních podmínek může bakterie přežít okolo 6-8 týdnů ve vnějším prostředí

nahoru

Chřipka (influenza equorum)

= infekční onemocnění předních cest dýchacích (nozdry, hrtan, průdušnice)

- onemocnění způsobují viry influenzy

 

viry influenzy

- dělí se do více typů – A, B, C

- pouze typ A způsobuje influenza equorum

 

patogeneze onemocnění

- do dýchacích cest se viry dostávají v závislosti na velikosti aerosolových částic

- když jsou částice menší než 5 mikrometrů, dostávají se až do plicních alveolů

- infekční aerosol je však nejčastěji zachycen v horních cestách dýchacích, zvláště v nosohltanu a průdušnici

- viry se dostávají do kontaktu s hlenem, který tvoří film povlékající slizniční buňky dýchacích cest

- viry adherují (přichytí se) pomocí hemaglutininu (H, povrchová struktura viru) na buňky s příslušnými receptory (např. k cylindrickému epitelu dýchacích cest)

- proniknou do buněk, kde se pomnožují a přitom poškozují buňky s následnou deskvamací epitelu

 

projevy             

- objevují se většinou po jedno- až třídenní, výjimečně až desetidenní inkubační době

- prvním příznakem je malátnost, spojená s nechutí pohybu

- zarudnutí nosní sliznice, dráždivý kašel, horečka a vodnatý výtok z nozder, otok mízních uzlin

- rychlý nástup horečky (udávána v rozmezí 39,5 až 41,5 °C) – přetrvává 36 hodin a je doprovázena záchvaty suchého kašle                                  

- kůň je malátný a skleslý

- v nekomplikovaných případech dochází k vymizení všech klinických příznaků během jednoho až dvou týdnů, ovšem zařazení koní do plné pracovní zátěže by mělo být pozvolné

 

léčba     

- veterinář podává sérii injekcí s antibiotikem, aby zabránil vzniku zápalu plic       

- koni poskytnout klid po dobu několika týdnů

- existují i účinné látky a také se proti chřipce vakcinují (povinné pro sportovní koně, kteří se účastní veřejných soutěží)

 

prevence

- omezení kontaktu nemocných zvířat se zdravými zavedením čtyřtýdenní karantény v chovu postiženém nákazou

- očkuje se 1x až 2x do roka (vakcíny)

nahoru

Pískání

- vzniká ochrnutím nervu a vychlípením vnitřní sliznice hrtanu (na levé části)

- vychlípenina snižuje průchodnost → ztěžuje dýchání

- při intenzivnějším dýchání slyšíme pískavý zvuk při nádechu

 

léčba

- operativní odstraněním

nahoru

Zácpa jícnu

- např. kouskem jablka nebo podáváním špatně navlhčených suchých otrub        

 

projevy

- kůň je neklidný, dusí se, kašle a z jeho nozder mohou vytékat zvratky

 

léčba

- přivolat veterináře

 

prevence

- otruby před podáváním dobře navlhčit

- koni nejprve podávat seno, aby otruby příliš nehltal

nahoru

Zápal plic

- vzniká nákazou, ale může vzniknout také zraněním

 

projevy             

- špatně dýchá, přičemž jednotlivé vdechy jsou rychlé a krátké

- suchý bolestivý kašel

- je-li v zánětu větší část plic, nedostává srdce a jiné orgány dostatek O2 pro udržení chodu → úhyn koně

 

léčba     

- jakmile máme podezření, zavoláme veterináře                        

- dlouhodobá léčba antibiotiky vyléčí koně

- kůň s tímto onemocněním potřebuje hodně čerstvého vzduchu

 

 
   

zpět

nahoru